اخبار و رویدادها

تلاش در جهت توسعه آموزش پرسنل در راستای پیشرفت و ارتقای روز افزون

فراهم نمودن بستری مناسب و شایسته برای آموزش و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت در زمینه تخصصی مرتبط، همواره بخشی از اهداف شرکت فرولی ایران می باشد.دنیای حرفه ای ما ، فناوری متمرکز بر بهره وری و صرفه جویی در انرژی ، به طور فزاینده ای مضامین و جنبه های فنی را در هم می آمیزد که اغلب بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. داشتن یک دید کلی گسترده تر و دانش عمیق تر از فن آوری های مورد استفاده روزانه قطعاً مزیتی است که کار ما را واجد شرایط می کند. دوره های آموزشی ارائه شده توسط آکادمی Ferroli به شما امکان می دهد تا از طریق چندین دوره مشابه با یکدیگر و با یک مخرج مشترک ، یک حوزه موضوعی خاص را توسعه و تعمیق دهید.