QC* هرگونه انتقادات و شکایات خود را با واحد بازرسی و رسیدگی به امور شکایات از طریق ارتباط با ما مطرح فرمایید.

 

* واحد بازرسی به منظور بررسی و نظارت بر نحوه صحیح نصب دستگاهها و عملکرد تکنسین های خود در ادوار مختلف (به صورت تصادفی)، با اعزام بازرسین و کارشناسان فنی اقدام به بازرسی از دستگاهها نموده و انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات مصرف کنندگان محترم را به صورت حضوری دریافت می نماید.

 

* در صورت لزوم می توانید کد پیگیری را از پرسنل این واحد دریافت نموده و یادداشت فرمایید تا در صورت نیاز به پیگیری های بعدی شما، مورد استفاده قرار گیرد.