صفحه اصلی محصولات سنسور هوای بیرون

سنسور هوای بیرون


639-1

سنسور هوای بیرون


- جلوگیری از تغییرات دمای اتاق در صورت تغییر دمای بیرون
- تنظیم دمای آب گرم گرمایش به صورت اتوماتیک
- قابلیت تنظیم میزان تاثیرپذیری از دمای هوای بیرون
- قابلیت انتخاب 10 منحنی مختلف تنظیم دمای آب
- قابلیت اتصال به انواع پکیج‌ها و دیگ‌های چگالشی فرولی
- بیش از 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز