صفحه اصلی همکاری با ما درخواست استخدام
نام *:
نام خانوادگی *:
جنسیت:
تاریخ تولد:
وضعیت تأهل: *
تعداد فرزند:
نشانی دقیق محل سکونت:
تلفن ثابت:
تلفن همراه: *
ایمیل:
اطلاعات تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی:
مکالمه زبان انگلیسی: *
نوشتن متون انگلیسی: *
خواندن متون انگلیسی: *
مکالمه زبان آذری: *
نوشتن متون آذری: *
خواندن متون آذری: *
مکالمه زبان ایتالیایی: *
نوشتن متون ایتالیایی: *
خواندن متون ایتالیایی: *
توضیحات:
نام محل کار:
زمان اشتغال:
وضعیت نظام وظیفه:
Windows
Word
Excel
Access
 توانمندی کار با نرم افزارهای مالی، حسابداری، انبارها و...
میزان آشنائی با آن:
شغل مورد درخواست: *
سابقه بیمه: *
سوابق کاری:
ارسال رزومه: *
گزینه را انتخاب نمایید: